Udvalgenes opgaver

 

Esbjerg Cykle Motion har pt. 4 udvalg med følgende arbejdsopgaver:
 
Køreudvalgets opgaver: (klubben har pt. intet køreudvalg hvorfor bestyrelsen bestrider opgaven).  

 • Sørge for, at der hele tiden er det nødvendige antal kaptajner til træningen. Kaptajnerne tilrettelægger selv kaptajnsdage og dagens rute.
 • Kørselsregler, som løbende justeres med fart og ordensregler på holdene offentliggøres på hjemmesiden, således at medlemmerne hele tiden kan holde sig ajour med disse.
 • Inden starten af hver sæson indkaldes kaptajnerne til instruktionsmøde, således at der bliver kørt en ensartet linje gennem hele sæsonen.
 • Når der blandt medlemmerne er behov for instruktionsaftener, arrangerer Køreudvalget instruktionsaftener med faglig islæt.
 • Efter sæsonafslutningen afholder Køreudvalget et klubmøde, hvor sæsonen evalueres. På mødet drøftes eventuelle ændringer til den kommende sæson.
Køreudvalget består af 3-4 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson. 
 
Klub- og arrangements udvalgets opgaver: 
 • Sørge for at arrangere klubbens faste arrangementer samt eventuelle træningslejre, foredrag, udflugter m.m.
 • Sørge for renholdelse og oprydning i klublokalet.
 • Undersøge hvad medlemmerne har af ønsker i forbindelse med klubaftener.
 • Sørge for at arrangere klubbens arrangementer: bestille egnede faciliteter hertil menu-bestilling udforme og udsende indbydelser
 • Sørge for klubaftener med et rimeligt alsidigt indhold.
 • Uddelegerer opgaver til renholdelse og oprydning i klublokalet efter vore egne klubaftener. Fremkomme med en turnusordning til bemanding til klubaftenerne samt salg af klubtrøjer.
Klub- og arrangementsudvalget består af 3-4 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson.
 
Løbsudvalgets opgaver:
 • Ansøgning om tilladelse til afvikling af cykelmotionsløb
 • Udvalget er ansvarlig for at de nødvendige tilladelser er indhentet hos politi og kommuner.
 • Tilrettelægge tre ruter der tilsammen udgør en stjerneform på maksimal ca. 125 km
 • Tilrettelægge og udføre opmærkning ved hjælp af skilte.
 • Der fremstilles en folder med relevante oplysninger om løbet, denne uddeles til klubber i nærområdet.
 • Arrangere sportsdrik og alm. vand i depotområdet
 • Tilrettelægge evt. salg af kaffe og rundstykker før løbet afvikles.
 • Tilrettelægge salg af kaffe, te, sodavand og øl, derudover kan der serveres varm mad til den enkelte deltager efter løbet, samt sælges kage m.m.
Løbsudvalget består af 3-4 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson.
 
 
 TUR udvalgets opgaver:
 
Turudvalget arrangerer hvert år 2-3 events, én i Kr. Himmelfartsferien samt derefter, efter eget valg én senere på året samt, såfremt der måtte være tilslutning  hertil blandt klubbens medlemmer, en tur til varmere himmelstrøg.
 
TUR udvalget består af 2-3 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson.


Klubtøj:

Køreudvalget har ansvar for at der hele tiden er det nødvendige lager af klubtøj til medlemmerne, således at medlemmerne så vidt muligt hele tiden kan købe dette. Køreudvalget kan foranledige, at klubtøjet sælges af ét eller flere af klubbens medlemmer. 

Vores Sponsorer