Udvalgenes opgaver

 
Esbjerg Cykle Motion har pt. 4 udvalg med følgende arbejdsopgaver:
 
Køreudvalgets opgaver: (klubben har pt. intet køreudvalg hvorfor bestyrelsen bestrider opgaven).  

Kaptajnsordning:

 • Sørge for, at der hele tiden er det nødvendige antal kaptajner til træningen. Kaptajnerne tilrettelægger selv kaptajnsdage og dagens rute.
 • Kørselsregler, som løbende justeres med fart og ordensregler på holdene offentliggøres på hjemmesiden, således at medlemmerne hele tiden kan holde sig ajour med disse.
 • Inden starten af hver sæson indkaldes kaptajnerne til instruktionsmøde, således at der bliver kørt en ensartet linje gennem hele sæsonen.
 • Når der blandt medlemmerne er behov for instruktionsaftener, arrangerer Køreudvalget instruktionsaftener med faglig islæt.
 • Efter sæsonafslutningen afholder Køreudvalget et klubmøde, hvor sæsonen evalueres. På mødet drøftes eventuelle ændringer til den kommende sæson.

Køretøj:

Køreudvalget har ansvar for at der hele tiden er det nødvendige lager af klubtøj til medlemmerne, således at medlemmerne så vidt muligt hele tiden kan købe dette. Køreudvalget kan foranledige, at klubtøjet sælges af ét eller flere af klubbens medlemmer. 

Køreudvalget består af 3-4 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson. 
 
Klub- og arrangements udvalgets opgaver: 

Overordnet formål:

 • Sørge for at arrangere klubbens faste arrangementer samt eventuelle træningslejre, foredrag, udflugter m.m.
 • Sørge for renholdelse og oprydning i klublokalet.
 • Undersøge hvad medlemmerne har af ønsker i forbindelse med klubaftener.

Opgaver for arrangementsudvalget. 

 • Sørge for at arrangere klubbens arrangementer: bestille egnede faciliteter hertil menu-bestilling udforme og udsende indbydelser
 • Sørge for at klubaftenerne får et rimeligt indholdsrigt forløb, med eventuelle foredrag, reparations aftener samt muligvis at genindføre stumpemarked
 • Uddelegerer opgaver til renholdelse og oprydning i klublokalet efter vore egne klubaftener. Fremkomme med en turnusordning til bemanding til klubaftenerne samt salg af klubtrøjer.
Klub- og arrangementsudvalget består af 3-4 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson.
 
Løbsudvalgets opgaver:

Overordnet formål:

Tilrettelægge og afvikle et DCU registreret cykelmotionsløb, der afvikles som et lavbudget cykelmotionsløb ved sæson start hvert forår. 

Opgaver for løbsudvalget.

 • Ansøgning om tilladelse til afvikling af cykelmotionsløb
 • Udvalget er ansvarlig for at de nødvendige tilladelser er indhentet hos politi, amt og kommuner som løbet berører.

Ruteplanlægning:

 • Tilrettelægge tre ruter der tilsammen udgør en stjerneform på maksimal ca. 125 km
 • Tilrettelægge og udføre opmærkning ved hjælp af skilte og opmærknings kridt på kørebane

Reklame:

 • Der fremstilles en folder med relevante oplysninger om løbet, denne uddeles til klubber i nærområdet.
 • Der udsendes en pressemeddelelse til aviserne i Esbjerg.

Tilmelding og registrering:

Tilmelding og betaling foregår på løbsdagen, gebyr for deltagelse udgør pt. Kr. 100,00, størrelsen af gebyr for deltagelse i løbet vedtages på første planlægningsmøde.

Start- og målområde og depotområde:

Området, der har fælles funktion, arrangeres på en så hensigtsmæssig måde at deltagerne efter hver gennemkørsel kommer ind gennem depotområdet.

Depot og forplejning:

 • Arrangere sportsdrik og alm. vand i depotområdet
 • Tilrettelægge evt. salg af kaffe og rundstykker før løbet afvikles.
 • Tilrettelægge salg af kaffe, te, sodavand og øl, derudover kan der serveres varm mad til den enkelte deltager efter løbet, samt sælges kage m.m.

Diplom:

Efter løbet kan deltagerne frit få udleveret et diplom som dokumentation for deltagelse i løbet.

Klub- og arrangementsudvalget består af 3-4 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson.
 
Vadehavsløbet har deres egen agenda som findes i en hvidbog over løbet. 
 
 TUR udvalgets opgaver:
 
Turudvalget arrangerer hvert år 2-3 events, én i Kr. Himmelfartsferien samt derefter, efter eget valg én senere på året samt, såfremt der måtte være tilslutning  hertil blandt klubbens medlemmer, en tur til varmere himmelstrøg.
 
TUR udvalget består af 2-3 personer samt en af bestyrelsen udpeget kontaktperson.

Vores Sponsorer