• Træning og køreregler i Esbjerg Cykle Motion


Klubben har lokaler i Sædding Fritidscenter, Fyrparken 1 F, 6710 Esbjerg V. 
Det er også herfra træningsturene udgår. 

 TRÆNING 

I Esbjerg Cykle Motion starter træningen med at dagens kaptajn fører de fremmødte ud af byen i et moderat tempo, hvor der er mulighed for at varme lidt op. Holdet gør evt. et kort stop efter et par km., hvor kaptajnen kan dele holdet op i grupper efter form og ønsker. Holdene starter derefter dagens træning med en afstand af ca. 3 minutter.

Kaptajnen har som udgangspunkt altid ansvaret for det langsomste hold og kan i den forbindelse udnævne en ruteansvarlig til det hold, som starter først.

Det er kaptajnens opgave at orientere evt. nye deltagere om klubbens køreregler, ligesom det er hans ansvar, at turen er sikker, og at alle kommer godt hjem.


Træningen vil have en varighed af 2 til 3 timer.
Træningen vil blive afviklet med en hastighed, der er afpasset til de fremmødte.

Tirsdagens træningsture har en varighed på af 2 - 3 timer. Dagen startes med en omgang morgenmad i klublokalet. Efter endt træning vender man tilbage til klublokalet og nyder en øl eller sodavand.

Om tirsdagen betales kr. 20,- pr. gang til forplejningen.

Vintertræning:


I vintersæsonen fortsætter træningen på racer, MTB eller gravel om søndagen og om tirsdagen. Nærmere info vil fremgå af klubbens hjemmeside. 
 

Esbjerg Cykle Motions regler:

Esbjerg Cykle Motion ønsker, at klubbens medlemmer får så gode cykeloplevelser som muligt. Dette 
opnås bedst, hvis sikkerheden er optimal, de sportslige/motionsmæssige udfordringer er tilpasset deltagerne, og det sociale samvær er positivt.
Derfor er der opstillet nogle fælles retningslinjer for fællesskabet i klubben.

Sikkerhed:

Den kørselsmæssige sikkerhed skal absolut prioriteres højt. Alvorlige ulykker skal for alt i verden undgås. Derfor skal nedenstående regler overholdes af alle:
· Færdselsloven skal altid overholdes.
· Cykelhjelm er påbudt ved træning.
· Tristyr samt styrforlængere er forbudt ved træning.
· Signalér i god tid ved forhindringer forude f.eks. huller i vejen, holdende biler m.v.
· Signalér i god tid ved kryds og lav opsamling, når alle er kommet over.
· De forreste ryttere advarer mod bilister forfra, og de bagerste ryttere advarer mod biler bagfra.
· Uregelmæssig kørsel i feltet skal undgås, f.eks. pludselige opbremsninger.
· Der drikkes ikke i front, men når man ligger bagerst. Derfor skal føringer og skift indrettes herefter
· Undlad provokationer af bilister og andre.
· Vis hensyn.

Etiske regler:
· Hold naturen ren – efterlad ikke affald af nogen art i naturen.
· Socialt – vi samler op efter en bakke, der rulles langsomt videre, indtil alle er samlet igen.
· Hele holdet venter, når én på holdet har defekt – ingen må overlades til sig selv ude på ruten.
· Hele holdet holder sammen indtil kaptajnen giver træningen fri det sidste stykke af strækningen.

Holdopdeling:
Medlemmerne kan opdeles i hold til træning: 
· Den enkelte rytter vælger hold efter egne ”evner”.
· Såfremt kaptajnen mener, at gruppen er for stor har han mulighed for at dele denne op i 2 mindre grupper. Kaptajnen udpeger i den forbindelse en løjtnant, som har ansvaret for den nye gruppe.
· Der køres altid på de ”svagestes” præmisser på et hold. Alle skal med hjem!!!
· Ryttere, som godt lige vil ”prøve klubben af” inden de bestemmer sig for at indmelde sig i klubben, er velkomne til at deltage i træningen et par gange, inden de bestemmer sig. 

Ruter:
· Ruterne vælges af holdkaptajnen. Der informeres inden start.

 Opgaver/roller:

For at sikre alle det bedst mulige udbytte af træningen skal der være en kaptajn på hvert hold/gruppe. Holdkaptajner:

 • Kaptajnen er holdets/gruppens leder og skal sikre, at holdet/gruppen kører på de for holdet valgte præmisser herunder opvarmning, gennemsnitsfart og afrulning.
 • Kaptajnen møder op i god tid før start og orienterer om turen, herunder de indlagte træningspas.
 • Bliver en kaptajn forhindret i at møde sørges for en afløser i god tid.
 • Kaptajnen skal sikre, at alle får noget ud af træningen afhængig af valgt hold.
 • Kaptajnen skal sikre, at gruppen følger klubbens regler, og at holdet/gruppen fungerer socialt.
 • Kaptajnen styrer træning af skift efter klubbens anvisninger - passende til ruten.
 • Kaptajnen sørger for indlæggelse af træningspas på turen og efterfølgende opsamling.

Hold-/gruppedeltagere:

 • Hold-/gruppedeltagerne finder det hold, hvor man hører til på dagen.
 • For at kaptajnen kan løse sin opgave, skal hold-/gruppedeltagerne følge de givne anvisninger.
 • Alle opfordres til at medvirke til, at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben.
 • Alle prøver at hjælpe kaptajnen med at løse sin opgave ved at følge de givne anvisninger og lade dem gå ned gennem holdet/gruppen, så alle ved, når der skal drejes, standses m.v.
 • Forlader man gruppen ude på ruten, er det naturligvis en selvfølge at orientere kaptajnen herom.

· Hold-/gruppedeltagere, der ikke følger kaptajnens anvisninger gentagne gange, kan få besked på at de må forlade holdet/ gruppen og fortsætte alene.

Køreregler:
 • Der køres altid 2 og 2, og ved skift kører den yderste rytter op foran den inderste rytter, og resten følger op. Se kapitlet om ”kørsel på hold”.
 • Såfremt kaptajnen skønner, at det er sikrest at køre i enkeltkolonne, giver han besked herom, og rytterne søger straks ind i denne formation. Først når kaptajnen giver tegn til at der igen kan køres 2 og 2 findes denne formation.

Træningsforløb på en træningstur:
· Opvarmning – moderat tempo, hvilket vi sige på de svagestes præmisser (20 - 30 min.)
· Kaptajnerne kan have planlagt forskellige træningsprogrammer, f.eks.:
· Skiftetræning
· Bakketræning
· Spurter (midtvejs/skilte)
· Intervaltræning
· Afrulning – moderat tempo, hvilket vi sige på de svagestes præmisser (15 - 20 min.).

Formålet med opvarmning og afrulning giver vel sig selv!!! Tempoet skal være så lavt at alle restituerer (maks. 60 – 70 % belastning).

08.03.2023

Vores Sponsorer