KØRSELSORDNING I ECM


Følgende ordning er gældende i forbindelse med fælleskørsel til diverse arrangementer (motionsløb, Vintercup, klubture, træningsture/-lejre, MTB-arrangementer m.v.) i klubregi:

· Der beregnes en transportpris på kr. 1,50 pr. kørt kilometer pr. bil som er til dækning af benzin samt øvrige omkostninger i forbindelse med kørslen til arrangementet.

· Udgiften til transporten deles ligeligt mellem passagerne og betales til bilejerne.

· For at deltage i ordningen skal bilen fyldes op med enten passagerer eller cykler.

· Der afregnes senest ved hjemkomsten fra arrangementet.

Ordningen træder i kraft pr. 01. januar 2016

Vores Sponsorer